"MSSQL Hosting H4"

        


"MSSQL H4" Paket Özellikleri

  • 1 GB SQL Boyutu
  • 1 GB Log Boyutu
  • 1 Adet Adet Veri Tabanı
  • Limitsiz Trafik
  • Microsoft SQL Server 2008
  • Günlük Yedekleme
  • Management Studio

590.00 ₺ / YILLIK